Menu Đóng

Showing 1–32 of 41 results

 • 3.960.000 

  Chất liệu gọng: Kim loại Màu gọng: Vàng hồng Dáng mắt: Tròn Size mắt – cầu kính: 50 mm Độ dài càng kính:  145 mm

 • 3.960.000 

  Chất liệu gọng: Kim loại Màu gọng: Nâu, vàng Dáng mắt: Tròn Size mắt – cầu kính: 50 mm Độ dài càng kính:  145 mm

 • 3.800.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Elip Size mắt – cầu kính: 52 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.800.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Elip Size mắt – cầu kính: 52 mm Độ dài càng kính:  145 mm

 • 3.160.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 53 mm Độ dài càng kính: 140 mm

 • 3.800.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 140 mm

 • 3.800.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 140 mm

 • 3.640.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính:  140 mm

 • 3.640.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính:  145 mm

 • 2.360.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính:  145 mm

 • 2.280.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 2.200.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 2.200.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 148 mm

 • 2.200.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 148 mm

 • 2.200.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đỏ Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 53 mm Độ dài càng kính: 148 mm

 • 2.200.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 148 mm

 • 2.200.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính:  145 mm

 • 2.200.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 2.040.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 2.040.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.400.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính:  145 mm

 • 3.400.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính:  mm

 • 3.000.000 

  Ray-Ban là thương hiệu kính thời trang cao cấp được thành lập vào năm 1936 bởi công ty Bausch & Lomb tại Hoa Kỳ, nổi…

 • 3.000.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Tròn Size mắt – cầu kính: 53 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.960.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.960.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.960.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Tròn Size mắt – cầu kính: 51 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.960.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Vuông Size mắt – cầu kính: 54 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.000.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Tròn Size mắt – cầu kính: 53 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.000.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đồi mồi Dáng mắt: Tròn Size mắt – cầu kính: 53 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 3.160.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Chữ nhật Size mắt – cầu kính: 54 mm Độ dài càng kính: 145 mm

 • 2.360.000 

  Chất liệu gọng: Nhựa Màu gọng: Đen Dáng mắt: Tròn Size mắt – cầu kính: 55 mm Độ dài càng kính:  145 mm

0943.349.268

Contact Me on Zalo